lunduniversity.lu.se

eHealth@LU

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Granted projects

Here are some granted projects which related to the topic eHealth and the project leaders (participants) belong to our platform.

2020-11

Project title: Covid-19 pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt

Project leader: Christofer Rydenfält, PhD, Department of Design Sciences, Lund University

Granted funds: 2 212 000 SEK

Granted by: AFA

Project period: November 2020 - October 2022

2020-08

Project title: Digital care and Covid-19: The scope for scaling up digital care in a time of an infectious pandemic in Sweden

Project leader: Björn Ekman, PhD Economics, Department of Clinical Sciences, Malmö, Lund University

Granted funds: 1,4 MSEK

Granted by: Swedish Research Council (VR)

Project period: August 2020 - December 2021

2020-01

Project title: Downstream effects of digital doctors

Project leader: Lina Maria Ellegård, Researcher, Department of Economics, LU

Cooperation with: Gustav Kjellsson and Linn Mattisson, Department of Economics, LU

Granted funds: 1,2 MSEK

Granted by: Handelsbankens forskningsstiftelser

Project period: January 2020 - December 2023

2020-01

Project title: Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digital Flow

Project leader: Gudbjörg Erlingsdóttir, Associate professor at Lund University, Department of Design Sciences (EAT)

Cooperation with: Faculty of Medicine Lund University, Doctrine and three healthcare practice

Granted funds: 4 MSEK

Granted by: AFA försäkring 

Project period: January 15th 2020 to January 14th 2023

More info 

2020-01

Project title: Är goda råd dyra? Kausal analys av nätläkares effekter på användande av andra vårdtjänster

Project leader: Gustav Kjellsson, Researcher, Department of Economics, LU

Cooperation with: Lina Maria Ellegård and Linn Mattisson, Department of Economics, LU

Granted funds: 2,37 MSEK

Granted by: FORTE

Project period: January 2020 - December 2022

More info

2019-09

Project title: Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården

Project leader: Fredrik Nilsson, Professor at Lund University, Design Sciences (PLOG)

Cooperation with: Lydiagårdens cancerrehabilitering i Höör, Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

Duration of the project: 3 years

Granted funds: 4 MSEK

Granted by: Familijen Kamprads stiftelse  

2019-04-26 - 2020-07-26

Project title: GameA – aktivitetsspel för barn med cerebral pares

Project leader: Charlotte Magnusson, Senior lecturer at Lund University, Design Sciences (Certec)

Cooperation with: Dofilicious, Funkibator (ideell förening), RBU Skåne and SUS

Duration of the project: 15 months (Started April 2019)

Granted funds: 1,36 MSEK

Granted by: Vinnova 

2019-01

Project title: E-health: Outcomes, costeffectiveness, and equity of digital primary care in a Swedish health systems perspective 

Project leader: Björn Ekman, researcher at Lund University, Social Medicine and Global Health

Cooperation with: among the others online doctors

Duration of the project: 3 years 

Granted funds: 4,23 MSEK

Granted by: FORTE

2018-11-01 - 2020-10-31

Project title: Mellan pod och patient – hur förändras arbetet när vården blir digital? 

Project leader: Gudbjörg Erlingsdottir, Associate professor at Lund University, Design Sciences (EAT)

Cooperation with: Faculty of Medicin (LU), Cross Solutions AB, WEBBIT-CR study

Duration of the project: 2 years (started April 2019)

Granted funds: 2 499 000 SEK

Granted by: AFA

2018-10-01 - 2021-09-30

Projekt titel: Mobila tvärprofessionella hemvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd.

Projektets syfte är att undersöka hur organisering i mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam påverkar arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonalen. Vi avser också ta fram konceptuella förslag på digitala och organisatoriska lösningar som dels tillfredsställer de kommunikations- och stödkompetensbehov som finns i och med det tvärprofessionella arbetssättet, dels, skapar förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö.

Projektledare Christofer Rydenfält, Associate senior lecturer at Lund University, Design Sciences (EAT)

Duration of the project: 3 years (started October 2018)

Cooperation with: 4 kommuner och Region Skåne

Granted funds: 4,43 MSEK + 2,56 MSEK (50% from division to a PhD student) = total 6,99 MSEK

Finansierat av Afa Försäkring 

2018-04-06

Projekt title: New research environment in Health Law

Project leader: Titti Mattsson, professor at Lund University, Faculty of Law

Granted funds: 7 MSEK

Granted by: The Crafoord Foundation

Homepage of the project

2017-02

Projekt title: Utveckling och utvärdering av strukturerad specifik uppföljning under första året efter stroke

Project leader: Hélène Pessah-Rasmussen, Lund University, Faculty of Medicine, Health Sciences

Cooperation with: among the others Charlotte Magnusson (LU Design Sciences, Certec) and Orup

Granted funds: 4 MSEK

Granted by: The Kamrad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity 

2016-11

Projekt title: Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten – participativt förändringsarbete i praktiken

Project leader: Gerd Johansson, professor at Lund University, Design Sciences (EAT)

Cooperation with: AMM, KTH, 4 kommun, Kommunförbundet Skåne, Almega, SKL Kommunal

Duration of the project: 4 years

Granted funds: 5,826 MSEK

Granted by: FORTE   

Page Manager: