lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

20th Webinar

Date and time 4 March 2021, 9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Location Online (Zoom) - link by registration
Language: Swedish

Title in Swedish:  Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext: inverkan av ett negligerat element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna

Speaker: Isto Huvila, professor, Uppsala University and Åbo Akademi (Finland)

Presentation of the webinar is available on Isto Huvila's own website which opens here.