lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

24th Webinar

Date and time: 23 April 2021 (Friday), 9:45am - 12:00am

Online webinar (ZOOM) - The link to the ZOOM platform will be sent after the registration.

 Program

Time                   

Topic

9:45 - 10:20  

Language: English

Title:
MoRe-Lab: Moving into Better Health

Short summary: 
Movement & Reality Lab is a new technical infrastructure designed to support the novel discipline of Experimental Health Sciences, which develops, evaluates and applies novel methods and innovative solutions to optimize functioning in everyday life and expand knowledge of human health and behavior across the life span. MoRe-Lab has three integrated platforms, supporting research that progresses from highly controlled environments to realistic simulated environments, and finally into real life environments where people live and work. It is specifically designed to support inter- and transdisciplinary research making use of quantitative, qualitative, and mixed methods

Speaker:
Steven Schmidt, Associate Professor, Scientific Coordinator, Faculty of Medicine at Lund University

More information about Steven Schmidt on the Lund University Research Portal.

10:20 - 10:45 

Questions, discussions

10:45 - 11:00Break

11:00 - 11:30  

Language: Swedish

Title in Swedish:
Istället för vårdcentralen? Unga vuxnas användning av digital primärvård.

Short summary in Swedish: 
Framväxten av digitala vårdgivare har gjort det enklare att komma i kontakt med läkare i Sverige. På det här seminariet presenteras preliminära resultat från en studie av unga vuxnas användning av digital primärvård. Studiens upplägg ger goda förutsättningar att besvara frågan om digitala kontakter främst ersätter besök i den vanliga primärvården, eller om de ökar den totala efterfrågan på primärvård.

Speaker:
Lina Maria Ellegård, Researcher at the Economics Department, Lund University

More information about Lina Maria Ellegård on the Lund University Research Portal.

Lina Maria Ellegård's homepage.

Lina Maria Ellergård's presentation on LU Box (the presentation is in Swedish).

11:30 - 12:00

Questions, discussions