lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Doctrinseminariet

10 December 2021, kl 10:00 a.m. - kl 12:30 p.m.

Location: Online (ZOOM) - link by registration 
Language: Swedish

Välkommen till ett seminarium om chatt och automatiserad anamnes-tagning i primärvården!

Under 2019-2021 har Doctrins plattform Flow utvärderats inom ett flertal regioner i Sverige och nu har samlats de forskare som varit involverade till ett gemensamt seminarium.

TidProgram
10:00 - 10:05Introduktion till seminariet
10:05 - 10:20

Primärvården Skåne online - intervjuer med personal vid tre vårdcentraler
Föreläsare: 
Artin Entezarjou, Skåne

10:20 - 10:35

Nära vård online - intervjuer med personal vid 1177
Föreläsare: Gustaf Hedström, Uppsala

10:35 - 10:50VC Direkt - intervjuer med patienter och personal vid fem vårdcentraler
Föreläsare: Evalill Nilsson, Östergötland
10:50 - 11:00Paus
11:00 - 11:20         Vård online - intervjuer med personal vid tre hälsocentraler samt preliminär kvantitativ analys av journaldata från Kalmar och Östergötland
Föreläsare: Pär Eriksson, Kalmar
11:20 - 11:40Förbättrade arbets och patientflöden i primärvården med digitalt Flow
Föreläsare: Gudbjörg Erlingsdottir och Susanne Frennert, Skåne
11:40 - 11:55Jämförande sammanställning av hittillsvarande forskning om Doctrins plattform Flow
Föreläsare: alla
11:55 - 12:10Återkoppling från Doctrin, vad händer framöver?
Föreläsare: representant från Doctrin
12:10 - 12:30Allmän diskussion