lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Events

Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning

Två ansikten och aerosoler i luften mellan dem.
Välkommen till ett seminarium om luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning. Illustration: Malin Alsved.

Seminarium

From: 2020-12-09 09:00 to 10:00
Place: Zoom
Contact: aneta [dot] wierzbicka [at] design [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Infektionssjukdomar som kan smitta via luften sprids ofta snabbt och kan ge upphov till stora epidemier och pandemier.

Att allt fler människor bor i tätbefolkade områden, och att man kan resa runt jorden inom inkubationstiden för våra mest smittsamma sjukdomar, gör att infektionssjukdomar kan spridas fort över hela världen. Vi står nu mitt i en pandemi, och för att få stopp på den måste vi förstå hur mycket olika smittvägar, såsom droppar och aerosoler, bidrar till spridningen.

Välkommen till seminariet Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning med Malin Alsved, doktor i Aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet.

Seminariet arrangeras av CHIE – Centre for Healthy Indoor Environments och äger rum via Zoom för alla intresserade.

Datum och tid: 9 december 9.00-10.00

För att delta – anmäl dig via Google Forms.