lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Events

Paving the way for transparency - disputation i arbetsmiljöteknik 7 februari

"How eHealth technology can change boundaries in healthcare" - disputation i arbetsmiljöteknik 7 februari. Foto: Erik Andersson

Disputation

From: 2020-02-07 13:15 to 16:00
Place: Ingvar Kamprad Design Center (IKDC), Sölvegatan 26 in Lund
Contact: lena [dot] petersson [at] design [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Den digitalisering som för närvarande äger rum inom hälso- och sjukvårdssektorn ställer både nya krav och öppnar för nya möjligheter för enskilda medborgare, vårdpersonal samt olika aktörer i samhället. I många av de e-hälsolösningar som utvecklas finns bakomliggande tankar om ökad egenmakt för patienten genom att denne skall få ökad kontroll över sin egen hälsa och den information som är kopplad till den egna hälsan. En intressant fråga blir då hur denna utveckling förändrar hälso- och sjukvården och vilken roll e-hälsolösningar kan spela i dessa förändringar.

Välkommen till disputationen då Lena Petersson försvarar sin avhandling i arbetsmiljöteknik: "Paving the way for transparency: "How eHealth technology can change boundaries in healthcare".

7 februari kl 13.15 i Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund

Avhandlingen "How eHealth technology can change boundaries in healthcare" finns att lässa här:
https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/paving-the-way-for-transparency(de3b2eeb-fc71-4184-bc21-2fcfbec7536f).html