lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

News

2019-02-06

Seminariet den 14 februari, 2019 i Malmö[more]


2019-01-30

When: 14 February 2019[more]


2018-11-30

When: 12 December 2018, in Helsingborg[more]


2018-11-08

When: 30 November 2018, Malmö[more]


2018-10-31

Health and Care in Digitising World When: 16th January 2019, Brussels[more]


2018-09-28

A new research environment[more]


2018-09-18

Date: November 30, 2018[more]


2018-09-04

19 oktober 2018, Malmö kl10 - kl 15[more]


2018-08-29

21 september 2018, Halmstad[more]


2018-08-24

19 September 2018, Lund[more]


2018-08-20

22 november 2018 15:30 - 16:30[more]


2018-08-20

27 september 2018 13:00 - 16:00[more]


2018-08-16

Public defense of doctoral thesis[more]


2018-06-14

Save the dates![more]


2018-05-30

Den 27 september arrangerar Region Skåne Etiska råd ett seminarium. [more]


2018-04-11

Professor Titti Mattsson

Crafoordska stiftelsen har beviljat Juridiska fakulteten sju miljoner kronor för utvecklingen av en ny forskningsmiljö i Health Law. Denna forskningsmiljö syftar till att främja innovativ och högkvalitativ interdisciplinär...[more]


2018-04-08

April 18, 8:30 - 11:00[more]


2017-10-13

Att patienter numera kan läsa sina journaler via nätet påverkar vad och hur vårdpersonal skriver, visar en ny studie vid Lunds universitet. Runt 20 procent av de anställda i Region Skåne som svarat på en enkät uppger att de är...[more]


2017-10-10

Professor Deborah Lupton

6 November 2017, Malmö[more]


2017-09-15

Nätjournaler kan öka patienternas delaktighet och insyn i vården. Men det nya arbetssättet påverkar också arbetsmiljön i vården negativt. Personalen är osäker på vad de ska skriva och anser att risken för hot och våld ökar. Det...[more]


Displaying results 21 to 40 out of 42.