lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

How can we study the effects of the national drug list?

2020-10-08

Webinar: 29 October 2020, 14:30 - 16:00

Research seminars on eHealth at Linnéuniversitetet

The seminars are in Swedish.

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft med målet att ge vården, omsorgen, apoteken och patienterna samma bild av en patients aktuella läkemedel. Men vad innebär det för de som jobbar med eller använder läkemedel? Hur påverkas patientsäkerhet?

Den 29 oktober presenterar dr Tora Hammar, lektor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, sitt uppdrag från E-hälsomyndigheten, att studera effekterna av Nationella läkemedelslistan.

Zoom-länk och information skickas ut till anmälda innan seminareit.

Anmäl dig via eHälsoinstitutets webbsida eller ring 0480-49 71 62.