lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till eHealth@LU Symposiet: e-hälsa de senaste och kommande 5 åren!

Välkommen till eHealth@LU symposiet!

Här ges två spännande dagar om ehälsan med exempel på de senaste 5 årens utveckling, implementering och forskning samt diskussioner om förväntad utveckling de kommande 5 åren. Alla presentationer hålls av eHealth@LU partners.
 

Tid: 25 - 26 augusti 2022
Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26, Lund
Språk: Svenska
Anmälan genom registrering senast 17:e augusti (ingen avgift)

Preliminärt program: 25 augusti 2022

8:30Registrering & Fika & Mingel
9:15

Välkommen & Introduktion

  • Kristina Eneroth - Vicerektor, Ansvarig för samverkan vid Lunds universitet
  • Gudbjörg Erlingsdottír - plattformskoordinator, Lunds universitet
 
9:45 - 12:00

Digifysisk vård på riktigt – lärdomar från primärvården och förbättringspotential för framtiden

Doctrin

  • Presentatör företaget: Unn Hellberg
  • Presentatör forskning: Susanne Frennert

Cross Technology Solutions

  • Presentatör företaget: Titti Lundgren och Cathrin Jung
  • Presentatör forskning: Gudbjörg Erlingsdóttir

ItACiH

  • Presentatör företaget: Boris Magnusson
  • Presentatör forskning: Lena Petersson

Efter presentationerna kommer vi att ha tid att diskutera vår samverkan, företagens verksamhet samt forskningsresultaten med publiken.
Närmare information om rubriker och innehåll kommer att presenteras längre fram.

12:00LUNCH (12:30 Rundtur)
13:30

Trender i distansbesök för luftvägsinfektioner i den skånska primärvården, under och före covid-19 pandemin.

Presentatör: Veronica Milos Nymberg, Lunds universitet

14:00

Digitala system i hemvården och effekter av Covid-19 pandemin.

Presentatör: Roger Larsson, Lunds universitet

14:30

Digitala vårdmöten och primärvården – hur väljer patienter mellan dessa tjänster?

Presentatör: Linn Mattisson, Lunds universitet

15:00FIKA
15:30

Från tråkig byråkrati till drivkrafter för digital disruption - Den nya rollen för offentliga aktörer under den fjärde industriella revolutionen.

Presentatör: Johan Müllern-Aspegren, Internationell talare och keynote inom innovation

16:00

Patientens klagan driver digital utveckling

Presentatör: Lena Malmström, Patientnämnden Skåne

16:30PAUS
18:30MIDDAG

Preliminärt program: 26 augusti 2022

8:30FIKA & MINGEL
9:00

Att ersätta digitala besök hos äldre med en etisk situationsmedvetenhet.

Presentatör: Peter Abdelmassih Waller , Axis Communications

9:30

Det är komplicerat - de många utmaningarna med produktdesign inom e-hälsa

Presentatör: Mathias Levin, Above

10:00

Homomorfisk kryptering som integritetsskydd vid delning av hälsodata.

Presentatör: Helena Linge, Lunds universitet & RISE, Rickard Brännvall, RISE

10:30Wrap up
10:45PAUS
11:00

Behöver patienterna fungerande system eller nyttig information - eller både och?

Presentatör: Isto Huvila, Uppsala universitet

11:30

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet - erfarenheter av forskning, utbildning och samverkan inom eHälsa och förväntningar på framtiden.

Presentatör: Tora Hammar, Lina Nilsson, Anna-Lena Nilsson, Linnéuniversitetet

12:00LUNCH
13:00

Digital teknik med fokus på välbefinnande.

Presentatör: Jeanette Eriksson, Malmö universitet 

13:30

Implementering av AI i hälso- och sjukvården - utmaningar och möjligheter.

Presentatör: Lena Petersson, Petra Svedberg, Jens Nygren, Högskola i Halmstad

14:00

DigiHealth - Hur säljer du framgångsrikt till offentlig sektor?!

Presentatör: Björn Lagnevik, Innovation Skåne

14:30

Framtidens hälsosystem – samhället, individerna och vården i takt.

Presentatör: Petra Vogt, Nationellt Primärvårdsråd, Framtidskontoret, Region Skåne

15:00FIKA
15:30

Paneldiskussion med flera deltagare om vad som kan förväntas inom eHälsa de kommande 5 åren.

16:30AVSLUTNING

Hotell information